Cervikální/cytologický/pap stěr

Gynekologické vyšetření prováděné minimálně jednou ročně a slouží k odhalení a včasnému zachycení nádorových a přednádorových změn děložního čípku.