Dávkování DeflaGynu®

Jak používat DeflaGyn®?

Umístěte láhev DeflaGynu® na rovný povrch. Odšroubujte uzávěr láhve. Nasaďte špičku aplikátoru na ústí láhve.

Otočte láhev DeflaGynu® s vloženým aplikátorem dnem vzhůru (o 180°). Natáhněte 5 ml gelu pomalým tahem pístu aplikátoru, dokud nedosáhne značky 5 ml. Otočte láhev a položte jí zpátky na rovný povrch. Vytáhněte z ní naplněný aplikátor.

Lehněte si na záda a pánev si podložte polštářem. Vložte aplikátor hluboko do pochvy (dokud nedosáhne děložního čípku). Nejjednodušší je to udělat s pokrčenými koleny. Jakmile jste umístila aplikátor do správné polohy, pomalu tiskněte píst, abyste vytlačila gel a pak aplikátor vytáhněte z pochvy.

Zůstaňte vleže po dobu přibližně 1 minuty. Ujistěte se, že vaše pánev je pořád zvednutá. Tím se zajistí řádné pokrytí děložního čípku vaginálním gelem.

Použitý aplikátor zlikvidujte.

Čtěte pečlivě návod k použití. DeflaGyn je zdravotnický prostředek, certifikát vydala notifikovaná osoba 1014.