Slovník

Antioxidační ochrana = antioxidant

Děložní čípek/hrdlo

Cervikální/cytologický/pap stěr

Epiteliální buňky

Remise

Cervikální dysplazie

Nízkorizikové papilomaviry

Vysokorizikové papilomaviry